top of page

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ НЕЗАХИЩЕНИХ КАТЕГОРІЙ

Our 
Story

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ НЕЗАХИЩЕНИХ КАТЕГОРІЙ

 

 

 

Охорона дитинства - система державних та громадських заходів, спрямованих на

забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її

прав.

 

З метою виявлення дітей соціально-незахищених категорій, у навчальному закладі а

 

саме:

 

 

 вивчення соціально-психологічних особливостей дітей та соціально-педагогічного впливу

мікросередовища освітнього закладу шляхом спостереження, бесід, опитування,

інтерв’ювання, тестування, аналізу документів тощо;

 захист прав та інтересів дітей, що здійснюється через дотримання нормативно-правових

документів;

 виявлення дезадаптованих дітей, встановлення причин дезадаптації та надання їм

необхідної допомоги;

 проведення просвітницько-профілактичної роботи з учнями та батьками;

 корекція стосунків, способів соціальної дії, посередництво в творчому розвитку, що

сприятиме оволодінню підлітками новим досвідом;

 організація моніторингу з метою своєчасного виявлення та вирішення соціально-

педагогічних проблем дітей, батьків, педагогічного колективу;

 налагодження взаємодії з представниками педагогічного колективу, інших інститутів

соціального виховання, громадськості.

Let’s Work Together

500 Terry Francine Street 

San Francisco, CA 94158

Tel: 123-456-7890

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page