top of page

Моніторинг знань

Моніторинг якості освіти − це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.​

 

Внутрішній моніторинг результатів навчання учнів – інструмент для покращення якості освіти в руках директора школи. Адже бажання директора оцінити, наскільки школа є ефективною та як ця ефективність відображається на успіхах учнів, свідчить про розуміння керівником школи зв’язку між його роботою як менеджера та якістю освіти.

Vnutrishniy-monitoring-rezultativ-navchannya-uchniv_SQE_SURGe.png

Внутрішній моніторинг 

Основні етапи внутрішнього моніторингу результатів навчання: 

Етап І. Збір інформації/ Джерела інформації:

  1. Учнівські роботи

  2. Результати ДПА та ЗНО

  3. Класні журнали

Етап ІІ. Аналіз результатів моніторингу

Етап ІІІ. Планування заходів за підсумками моніторингу

Докладніше///

Зовнішній моніторинг

Зовнішній моніторинг може проводитися на рівні закладу освіти, місцевому, регіональному, загальнодержавному, міжнародному рівнях.

Моніторинг на загальнодержавному рівні можуть ініціювати та проводити суб’єкти, визначені у підпунктах 1-4 пункту 2 розділу II цього Порядку. Інші суб’єкти можуть ініціювати та проводити моніторинг на загальнодержавному рівні за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

Зовнішній моніторинг на міжнародному рівні проводиться шляхом участі України в міжнародних порівняльних дослідженнях (Міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти (TIMSS), Міжнародному дослідженні якості освіти (PISA), Міжнародному дослідженні читацької грамотності (PIRLS) тощо).

Міністерство освіти і науки України організовує участь закладів освіти у порівняльних міжнародних дослідженнях якості освіти.

Результати міжнародних порівняльних досліджень у сфері загальної середньої освіти оприлюднюються на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України та враховуються під час формування та реалізації державної політики у відповідній сфері.

53-001_i.jpg
Ocinyuvannya_uchniv_SQE_SURGe_war2022.png

Оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах війни

Оцінювання результатів навчання учнів потребує гнучкості в умовах, коли не всі школи можуть повноцінно відновити освітній процес, а ті заклади, що розпочали навчання, надають освітні послуги чималій кількості дітей, які змушені були покинути свої домівки.

Попри війну незмінними залишаються два основних види оцінювання результатів навчання учнів — надання зворотного зв’язку та супроводу дітям (формувальне оцінювання) і визначення якості результатів навчання (підсумкове оцінювання).

Докладніше///

bottom of page