top of page

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування – це спосіб залучення учнів до систематичної участі у навчально-виховному процесі. Самоврядування – самостійна діяльність учнів, яка відбувається за координації відповідального педагога. 

Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори або учнівська конференція.

Виконавчий орган (учнівський комітет, рада учнівського колективу, рада старост, парламент) є підзвітним загальним зборам. Рішення органів учнівського самоврядування мають дорадчий характер.

Завдання учнівського самоврядування:

  1. Залучення дітей та молоді до прийняття рішень.

  2. Захист прав та інтересів учнів.

  3. Реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх здібностей, прав та свобод.

  4. Створення умов для самореалізації учнів.

  5. Налагодження контактів та реалізація спільних проектів, ініційованих учнями.

bottom of page